0700 900 90

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящето известие, ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД, във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 на ЕП, Закона за защита на личните данни и другите относими към дейността нормативни актове, иска да уведоми всички свои клиенти и партньори за принципите и предприетите мерки за защита на личните данни по време на тяхното обработване.

       ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. “Преспа” No. 11, вписано в търговския регистър воден към Агенция по вписванията с ЕИК 204530521, като администратор на лични данни, задължен да спазва действащото законодателство по отношение защита на личните данни, определя длъжностно лице, отговорно за изпълнението на вътрешните процедури по защита на данни, с координати за връзка, посочени по-долу Съгласно законодателсвото по защита на личните данни, получената от субекта информация се:

 • Обработва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • Събира за конкретни легитимни цели;
 • Поддържа точна и в актуален вид;
 • Съхранява в срок не по-дълъг от необходимото, за целите на нейната обработка;
 • Съхранява сигурно, използвайки подходящи технически и организационни мерки;
 • Споделя с трети лица в съответствие с действащото законодателсво;

      ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД обработва лични данни с цел да предостави по-добри, по-качествени и по-разнообразни продукти и услуги. Целите за обработка на лични данни са:

 • За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения;
 • За изпълнение на нормативни задължения;
 • След получено информирано съгласие;
 • С оглед законен интерес на ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД;
 • Обработка на анонимизирани данни;

 

        ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД обработва данни, минимално необходими за идентификация на субекта на лични данни (име, адрес, телефон, e-mail) в зависимост от целите, за които се обработват. Същите са необходими за изпълнение на договорните отношения и законовите изисквания или са предоставени доброволно по желание на субекта на лични данни.

       За обработването на лични данни ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД използва частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на предлаганите продукти и услуги, за адаптиране на продуктите и услугите към индивидуалните нужди по най-добрия възможен начин.

Каква информация можете да намерите в настоящата Политиката за поверителност?

 Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на ФРАНЧАЙЗ ЛЬО ШЕФ ЕООД  (наричано оттук нататък LE CHEF) включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уебстраница по-добър?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

Във връзка с изпълнение на задълженията си като доставчик на услуга, LE CHEF  въведе необходимите технически и организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, достъп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или разпространение на лични данни, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена и мобилен телефон.

         Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код.

 

Какви лични данни събира LE CHEF за Вас и за какви цели (защо)?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, LE CHEF събира следната информация и лични данни за Вас. Тук са основните категории лични данни, които събираме за Вас и причините (целите), поради които обработваме тези лични данни:

 

Информация, която предоставяте доброволно:

        Информация за регистрацията, когато създавате профил на страницата на LE CHEF – www.lechef.bg, за да можем:

 • Да създадем профила Ви, за да можете да правите поръчките си в съответствие с нашите Условия;
 • Да Ви идентифицираме, когато влезете в профила си;
 • Да се свържем с Вас за изпълнение на предлаганите от нас услуги;
 • Да Ви уведомяваме за промени или актуализации на нашите Условия и Политика за поверителност.

 

Информация за транзакциите, когато правите поръчка през уебсайта ни, за следните цели:

 • За да можем да обработим поръчката Ви и да Ви изготвим сметка/таксуване (правим уточнение, че LE CHEF никога не съхранява информацията за кредитната/дебитната Ви карта в нашите системи);
 • Комуникираме поръчката Ви с обекта, в който тя се приготвя;
 • Да Ви изпратим актуализации за състоянието на Вашата поръчка;
 • За да можем да отговорим на Вашите заявки и въпроси за поръчките и да разрешим евентуално възникнали проблеми;
 • За да извършим анализи и проучвания с цел подобряване на нашите услуги;
 • За да защитаваме Вас и услугите, които предоставяме, като се стремим да открием и предотвратим измами или други действия в нарушение на нашите условия или правила, отнасящи се до услугите на LE CHEF.

 

Информация относно Вашите маркетингови предпочитания, за да можем:

·               Да Ви изпратим персонализирани маркетинг съобщения за нашите продукти или услуги.

 

Информация от получена Обратна връзка от Вас относно мнението Ви за нашите услуги, използваме, за да можем:

 • Да отговорим на Вашите въпроси или запитвания;
 • Да публикуваме отзиви, които ни изпращате за нашите заведения и услуги при налично Ваше съгласие за такова публикуване;
 • Да извършим анализи и проучвания за подобряване и развитие на нашите услуги.

 

Информация за активностите Ви и действия по използване на услугите ни, за да можем:

 • Да ви осигурим по-добро преживяване при използване на услугите ни;
 • Да Ви дадем достъп до историята и детайлите на минали поръчки;
 • Да Ви предоставяме други услуги по Ваше желание.

 

Бисквитки“ и подобни технологии, за да можем:

 • Да измерим и анализираме използването и ефективността на нашите услуги;
 • Да персонализираме и оптимизираме насочването на рекламите за нашите услуги на други уебсайтове и платформи;
 • Да предоставим услуги свързани с местоположението Ви, ако решите да споделите географското си местоположение.

 

Информация, която получаваме от други източници -  трети страни:

 • Аналитични доклади от анализа и проучвания на маркетинговите ни дейности с цел да се измерва ефективността на маркетинговите кампании за нашите услуги;
 • По-добре да разберем Вашите предпочитания, така че да можем да персонализираме нашите маркетингови кампании и Услуги съответно на желанията Ви.

 

Категории лични данни, които обработваме:

 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, при попълване на различните форми, поместени на нашата уебстраница, за създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин и попълване на формата за отправяне на запитвания;
 • При плащане с банкова карта - данни за статус на транзакцията (успешна/неуспешна);
 • Информация за Вашите поръчки;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите услуги чрез уебстраницата ни или мобилните ни приложения - IP адрес, информация за устройството, което използвате;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите приложения за мобилни устройства – информация за мобилното устройство, IMSI номер на устройство, GPS координати;
 • Данни от бисквитки (сookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

 

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

 

На какво основание (защо) LE CHEF обработва лични данни за Вас?

Правното основание за събиране и използване на Вашите лични данни, както е описано по-горе, ще зависи от конкретния контекст, в който ги събираме.

Основната причина за събирането и използването на личните Ви данни е да изпълним договора си с Вас (т.е. да се уверите, че получавате поръчката си, когато я искате).

Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.

В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас (напр. в случай на съдебно производство) или може да се наложи да я обработим или да го споделим с други хора, за да "защитаваме Вашите жизнени интереси" и/или спасяването на живота Ви) или тези на друго лице (напр. в случай, когато животът на друго лице е в опасност).

Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата в съответното време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лични данни е задължително или не (и също ще обясним възможните последици от отказ да се предоставят лични данни).

Също така, ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.

Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в "Как да се свържете с нас?" най-долу.

LE CHEF събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели, за да получавате най-актуалните ни промоции и нови услуги за доставка например, както и на всякакви други рекламни бюлетини. Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уебстраницата ни или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уебстраница (за запитвания и за абониране за рекламен/информационен бюлетин).

       Съгласието, което предоставяте може по всяко време да бъде оттеглено, като изпратите имейл на info@lechef.bg или писмено заявление на адреса за кореспонденция на LE CHEF в гр. Варна, ул. „Преспа” 11. Ет. Партер.

 

Как получаваме личните Ви данни? По какъв начин обработваме личните Ви данни?

        За да предостави продукти и услуги, LE CHEF обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата и икономическа Ви идентичност по следните начини:

 • Чрез попълване от Ваша страна на формуляри, които са Ви предоставяни на уебстраницата на LE CHEF. Формулярите се попълват в уебсайта ни на съответните места, оставени със свободни позиции за личните Ви данни;
 • Чрез посещение на уебпортала за използване на услугите уебстраницата ни;
 • При актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
 • Чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър;
 • Чрез абониране за бюлетин по електронна поща.

 

 Електронна поща / бюлетин

Когато се абонирате за нашия имейл бюлетин, ще бъдете помолени да въведете Вашия имейл адрес.  Като абонат на бюлетина ние поддържаме регистър на Вашия IP адрес, имейлите, които отваряте, и връзките, които кликвате в тези имейли, за да можем по-точно да препоръчваме съдържание, случайни оферти от трети страни и продукти, които може да намерите ценни. Всяка лична информация, която ни предоставяте, включително и имейл адрес, няма да бъде предоставена и продадена на трети лица. Все пак, ако участвате в томбола, Вашият имейл адрес може да бъде предоставен на съответния доставчик за регистрация/активиране и постоянна поддръжка. При никакви обстоятелства няма да поискаме данни за кредитни карти за целите на рекламата и получаване на бюлетин по електронна поща.

 

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

Личните данни се съхраняват за периода необходим за изпълнение на целите, за които са предостaвени, окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца), по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години), по Закона за задълженията и договорите относно давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), за задължения за предоставяне на информация в съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Данните, за които не съществува вече легитимна цел за обработване или друго законово изискване се изтриват и унищожават.

          LE CHEF може да сподели личната Ви информация (личните Ви данни) със следните получатели (във всеки отделен случай ние ще гарантираме, че разполагаме с подходящи защитни и договорни гаранции, за да я защитим):

 • Заведението, на което сте подали поръчка за обработка и доставка;
 • Трети страни, които поддържат нашите услуги ( напр. пощенски оператори, дистрибутори, лица, поддържащи оборудване, софтуер, хардуер, органи, институции и лица, на които се предоставят лични данни по силата действащото законодателство, банки за обслужване на плащанията, лица, предоставящи услуги, по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/ или електронен носител, лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери), например партньори за маркетинг или промоции в секторите на храненето, напитките и развлечението въз основа на Вашите предпочитания, куриерски услуги, компании свързани с уеб хостинг.
 • Всеки правоприлагащ или регулаторен орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато разкриването е необходимо съгласно приложимите закони или подзаконови актове;
 • Нови собственици или реорганизирани субекти в случай на преструктуриране, продажба, покупка или съвместно предприятие, засягащи бизнеса ни.
 • Всяко друго лице, при условие че дадете съгласието си. Никога няма да продаваме, разпространяваме или споделяме по друг начин личната ви информация, освен ако нямаме изрично Ваше разрешение.

 

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

  

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

В случай че сте регистрирани потребители на LE CHEF, имате достъп до профила си по всяко време, за да прегледате и актуализирате личната си информация, т.е. личните си данни. Можете също да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.

      Освен това имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас, или чрез изпращане на имейл на info@lechef.bg.

       В допълнение съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR - Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които LE CHEF обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от LE CHEF коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на info@lechef.bg;
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от LE CHEF, в случай че са налице условията за това.
 • Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: info@lechef.bg;
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

За да можем да предоставим нашите продукти и услуги, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

     В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, LE CHEF няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, така например няма да можете да получите доставка на храна.

 

Промени в Политиките за поверителност

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси. Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност. В случай че в резултат на извършени промени в тези Политики за поверителност, се предвиждат нови цели на обработка на лични данни или други обстоятелства изискващи изричното Ви съгласие декларираме, че ще Ви уведомим и с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща, с което Ви каним любезно да потвърдите или откажете да предоставите съгласие. Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.

При унищожаване, загубване или в случай, че личните данни са негодни за употреба , ние уведомяваме своите клиенти в рамките на 24 часа от установяването на обстоятелството. Същият срок се прилага и ако се установи, че е налице нарушение на сигурността на данните.

Как да се свържете с нас?

Лице за контакт във връзка със защита на личните данни:

Жад Хаббаз

гр. Варна; ул. „Преспа” 11, ет. Партер

тел. 0700 900 90;

e-mail: info@lechef.bg